مطالب توسط H_lets

کمپین هزار چهره محیط زیستی:

[vc_row rt_row_background_width=”fullwidth” rt_row_content_width=”default” rt_row_style=”default-style” rt_row_height=”” rt_column_gaps=”” rt_row_shadows=”” rt_row_borders=”” rt_bg_effect=”classic” rt_bg_image_repeat=”repeat” rt_bg_size=”cover” rt_bg_position=”right top” rt_bg_attachment=”scroll” rt_bg_layer=”” rt_bg_video_format=”self-hosted”][vc_column rt_bg_effect=”classic” rt_bg_image_repeat=”repeat” rt_bg_size=”auto auto” rt_bg_position=”right top” rt_bg_attachment=”scroll”][info_circle icon_position=”180″ visible_circle=”100″ edge_radius=”55″ eg_padding=”80″ icon_size=”40″ img_icon_size=”30″ icon_show=”not-show” content_bg=”#eeee22″ eg_br_style=”dotted” eg_br_width=”3″ eg_border_color=”#47e033″ highlight_style=”info-circle-pop” responsive_breakpoint=”800″][info_circle_item info_title=”ماهیت کمپین:” info_icon=”Defaults-heart” icon_bg_color=”#dd3333″ icon_color=”#ffffff” icon_br_style=”inset” icon_br_width=”1″]  با توجه به اینکه که چهره های هنری،ورزشی،علمی،سیاسی،اجتماعی و… تاثیر بسزایی بر […]

روز جهانی پاکسازی زمین

[vc_row rt_row_background_width=”fullwidth” rt_row_content_width=”default” rt_row_style=”default-style” rt_row_height=”” rt_column_gaps=”” rt_row_shadows=”” rt_row_borders=”” rt_bg_effect=”classic” rt_bg_image_repeat=”repeat” rt_bg_size=”cover” rt_bg_position=”right top” rt_bg_attachment=”scroll” rt_bg_layer=”” rt_bg_video_format=”self-hosted” rt_class=”rt-8544411″ rt_paddings=”20px,,,” rt_margins=”,,,” rt_content_margins=”,,,” rt_tablet_paddings=”,,,” rt_tablet_margins=”,,,” rt_tablet_content_margins=”,,,” rt_sp_paddings=”,,,” rt_sp_margins=”,,,” rt_sp_content_margins=”,,,”][vc_column rt_bg_effect=”classic” rt_bg_image_repeat=”repeat” rt_bg_size=”auto auto” rt_bg_position=”right top” rt_bg_attachment=”scroll” rt_class=”rt-1488236″ rt_margins=”,” rt_paddings=”,,,” rt_wrapper_paddings=”,,,” rt_tablet_margins=”,” rt_tablet_paddings=”,,,” rt_tablet_wrapper_paddings=”,,,” rt_sp_margins=”,” rt_sp_paddings=”,,,” rt_sp_wrapper_paddings=”,,,” rt_bg_color=”” rt_bg_overlay_color=””][vc_column_text]روز جهانی پاکسازی زمین -24 شهریور 97 “24 شهریور روز جهانی […]